Política de privacitat

Finalitat de les dades recaptades i consentiment al tractament

Segons el que es preveu en l’article 5 de la LOPD, informem els usuaris que a través de cuinateca.cat (d’ara endavant, Lloc web) no es recapten dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

L’acceptació de la política de privacitat, s’entendrà amb caràcter general com la prestació de consentiment exprés i inequívoc -de l’article 6 de la LOPD– de l’usuari al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament a causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades.

El responsable del fitxer de dades és Jordi Pey amb DNI 53027715L

Compliment de la normativa d’aplicació

Cuinateca.cat compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament d’aquesta Llei orgànica i altra normativa vigent i d’aplicació a cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Cuinateca.cat també informa que compleix la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic.

Mesures de seguretat

En cuinateca.cat tenim implantades i actualitzades totes les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat. Tot això de conformitat amb el que es preveu en l’Art. 9 de la LOPD i el Títol VIII del RLOPD.

Enllaços externs

Cuinateca.cat conté enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a cuinateca.cat. En accedir a tals llocs web, vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies. Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a cuinateca.cat tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres. Nosaltres només som responsables de la política de privacitat de cuinateca.cat.

L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços i conèixer el nostre treball, encara que no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en aquests. Estrisdecuina.com no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’usuari per accés a aquests enllaços.

Obtenció d’Informació Personal en aquest lloc web

Cuinateca.cat sol·licita sempre el consentiment previ dels usuaris per a obtenir i per a fer ús de les seves dades personals amb els fins indicats. Qualsevol usuari té dret a revocar el seu consentiment previ en qualsevol moment.

Els casos en els quals aquesta web requereix dades personals són: Per a comentar els continguts publicats en el blog.

Les Dades de Caràcter Personal recaptats seran, tret que s’indiqui el contrari, el nom i correu electrònic de l’usuari web.

En alguns casos, la informació sobre els visitants d’aquest lloc pot compartir-se de manera anònima amb tercers, com ara anunciants de publicitat, patrocinadors o afiliats, amb l’únic objectiu de millorar els serveis que aquest lloc web ofereix als seus usuaris, i per a finançar el lloc web. Totes aquestes tasques de processament es duen a terme segons les normativa vigent. En tot moment es respectaran els drets dels usuaris en matèria de protecció de dades conforme a la llei.

En tot moment i en tot cas, l’usuari té plens drets sobre les seves dades personals i sobre l’ús dels mateixos i podrà exercitar-los en qualsevol moment.

Mètodes per a obtenir informació personal d’aquest lloc web

Cuinateca.cat utilitza els següents mètodes de captació d’informació personal: 1) Cookies: Durant la navegació per aquest lloc web s’emmagatzemen cookies en l’ordinador de l’usuari. Qualsevol usuari pot consultar el document de Política de Cookies per a conèixer com s’usen les cookies i com pot desactivar-les. 2) Navegació i Adreça IP: Durant la navegació per aquest lloc web, l’usuari envia automàticament al servidor de la web la informació de la seva adreça d’IP, la data i hora d’accés a la web, el sistema operatiu i el navegador que s’ha utilitzat per a accedir al lloc web. També es poden enviar dades relatives a l’adreça web des de la qual l’usuari ha accedit a aquest lloc web. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades considera que l’adreça IP és una dada de caràcter personal1

Cuinateca.cat en cap moment usarà l’adreça IP per a identificar als seus usuaris. Només la utilitzarà i la guardarà per a elaborar estadístiques d’accés al lloc web i per a analitzar tendències de comportament dels usuaris dins de cuinateca.cat. Cuinateca.cat mai comunicarà o cedirà aquestes dades a tercers, excepte requeriment legal o judicial.

Serveis oferts per tercers en aquesta web

Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, cuinateca.cat utilitza els següents prestadors de serveis. Cadascun d’ells exerceix la seva activitat sota les seves pròpies polítiques de privacitat.

Plataforma de gestió de continguts: WordPress.org

Plataforma de publicitat per a blogs: Google Adsense

Plataforma d’estadístiques de trànsit web: Google Analytics

L’usuari d’aquesta web pot trobar  anunciants que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris, per a establir perfils d’usuaris i mostrar-li a l’usuari publicitat en funció als seus interessos i hàbits de navegació. Aquesta informació sempre és anònima i no s’identifica a l’usuari en cap moment.

Cuinateca.cat pot estudiar els patrons de comportament dels seus visitants per a realitzar anàlisis d’audiència i adaptar tot el possible els continguts que s’ofereixen en el lloc web a les preferències dels seus usuaris.

Qualsevol usuari de la web i qualsevol persona física o jurídica pot enllaçar des del seu lloc web a cuinateca.cat. Aquesta acció en cap cas implica relació de cap mena entre cuinateca.cat i el propietari del lloc o de la pàgina web enllaçada. Tampoc implica que cuinateca.cat accepti ni aprovi totalment o parcialment els continguts o els serveis de les pàgines web que enllacin cap a ella.

Cuinateca.cat sempre es reserva el dret de prohibir o inhabilitar qualsevol enllaç cap al lloc web cuinateca.cat.

Sobre l’Exactitud i Veracitat de les Dades

L’usuari d’aquest lloc web garanteix que les dades personals facilitades a través dels diferents formularis són exactes i veraços.

L’usuari d’aquest lloc web garanteix que tota la informació facilitada dins del lloc web és veraç i és exacta en el dia en què es facilita aquesta informació.

L’usuari d’aquest lloc web està obligat a preservar l’exactitud de les seves dades i a mantenir-los actualitzats.

L’usuari d’aquest lloc web és l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades que hagi facilitat, i dels perjudicis derivats d’aquesta falsedat que es puguin causar al lloc web Estrisdecuina.com i al seu responsable legal.

Exercici dels drets ARC

Els usuaris d’aquesta web tenen els següents drets:

Consultar quines dades personals emmagatzemem sobre l’usuari d’aquest lloc web en qualsevol moment.

Sol·licitar l’actualització o modificació de dades incorrectes emmagatzemades sobre l’usuari.

Per a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, un usuari pot enviar un correu electrònic a l’adreça info@cuinateca.cat . Aquesta sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una prova d’identitat vàlida en dret (fotocòpia del DNI o document equivalent).

Acceptació i consentiment

L’usuari d’aquest lloc web declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal. L’usuari d’aquest lloc web accepta i consent el tractament d’aquestes dades per part del lloc web cuinateca.cat de la manera i per als fins indicats en el document d’Avís Legal d’aquesta mateixa web.

Modificacions en la Política de Privacitat

Jordi Pey, com a responsable legal de cuinateca.cat es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques habituals de la indústria.

Si així ocorregués, s’anunciaran en aquesta mateixa pàgina els canvis introduïts amb antelació suficient a la seva posada en pràctica. La utilització de cuinateca.cat després d’aquests canvis implicarà l’acceptació d’aquests.

Enviament i Regulació de Correus Comercials

D’acord amb la LSSI-CE, cuinateca.cat no realitza pràctiques de SPAM i mai envia correus electrònics comercials sense sol·licitud o sense consentiment previ de l’usuari.